"Connect to grow"

Sociale impact creëren 

Square 11 wil bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.
Wij verbinden en creëren door middel van een out of the box aanpak.
Dit doen we altijd in samenwerking met de doelgroep en de betrokken partijen.

Danny Hoendervangers & Miranda Zwepink
Founders Square 11

Wat doen wij

Square 11 ontwikkelt samen met jongeren de mobiele applicatie GUIDLR. Hiermee kunnen jongeren onderling hun uitdagingen, vragen en interesses met elkaar delen. Daar waar nodig is er een korte lijn richting een (hulp)professional. Het platform zorgt voor een unieke verbinding tussen jongeren, bestaande sociale media kanalen en relevante hulp- en dienstverlenende partijen. Dit in een voor jongeren veilige, vindbare en toegankelijke omgeving.

Het platform sluit volledig aan op de belevingswereld van de jongeren. Het biedt hen een vertrouwde omgeving waar zij alle handvatten kunnen krijgen om te bouwen aan hun toekomst.

Door in te zetten op zelfredzaamheid en zelfontplooiing van de jongeren willen wij de instroom in de jeugdhulpverlening verminderen. Op deze manier kunnen wij enerzijds het leed onder jongeren verzachten waardoor er ruimte ontstaat voor groei en ontwikkeling. Anderzijds wordt zo een positieve bijdrage geleverd aan het terugdringen van de financiële tekorten die ontstaan zijn door de hoge instroom in de jeugdhulpverlening bij gemeenten.

Help ons bij de doorontwikkeling en ga naar guidlr.mijnsponsoractie.nl

Onze partners

Wat anderen zeggen over Square11


"Danny is een energieke ondernemer die vanuit oprechte betrokkenheid verschil wil maken voor jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben. Danny’s ondernemende houding is onderzoekend en gedreven maar Danny is ook een zeer prettig mens om mee samen te werken.  Hij is een doorzetter met visie op hoe Square 11 dat verschil voor jongeren kan maken. Danny bundelt zoveel mogelijk relevante informatie en bronnen die nodig zijn om een innovatief digitaal platform te ontwikkelen dat niet aan de oppervlakte blijft maar de doelgroep en andere betrokken gebruikers zal aanmoedigen om dit platform te gebruiken. Niet alleen vanwege de mogelijkheid om ervaringen te delen en actuele informatie te halen in een aansprekende omgeving maar ook omdat jongeren hier elkaar in een veilige omgeving kunnen vinden en versterken.  Dit platform kan daarnaast een brug slaan tussen de belevingswereld van jeugd en jongeren met de jeugdzorg en andere hulpverlening en kan zo een preventieve functie vervullen aangezien jongeren zorgen en problemen in een vroeg stadium kunnen delen waarna ze op eigen kracht weer verder kunnen. Danny werkt vanuit een jeugdige bevlogenheid die jongeren aanspreekt. Hij weet daarbij de juiste mensen en bedrijven in te zetten om zijn doel te bereiken. Danny is daarbij wederkerig in het delen van informatie en successen en hij heeft warme belangstelling voor anderen. 
Kortom, Danny is een toffe gast met het hart op de juiste plek;  iemand waar je van op aan kunt.”

Corine Böhmers
Health Innovation Park


“Toen Danny mij vorig jaar in juni benaderde met de vraag om mee te werken aan de ontwikkeling van een digitaal platform voor jongeren met als doel (anoniem) een probleem bespreekbaar te maken of een hulpvraag te stellen, wilde Ik daar graag vanuit Jarabee aan meewerken. Vanuit mijn kennis van de doelgroep, de problematiek en de sociale kaart in Twente, verwacht ik dat met dit platform jongeren al in een vroeg stadium geholpen kunnen worden door alleen al hun verhaal te kunnen delen en (anoniem) contact te hebben met jongeren met hetzelfde probleem. Het snel krijgen van antwoorden op (hulp)vragen die spelen en de mogelijkheid tot doorverwijzing naar een professional met kennis passend bij de hulpvraag, zijn daarbij belangrijke elementen.  Daarnaast biedt een digitaal product de mogelijkheden tot monitoring, en daarmee data die gebruikt kan worden voor beleidsontwikkelingen ten aanzien van jeugdzorg en zorg in het onderwijs.   Waar ik vooral enthousiast over ben is dat het product niet aan de tekentafel is bedacht, maar dat het ontwikkeld is mét de doelgroep zelf.  Daarmee is het in mijn ogen al een succes”. 

Marije Kuipers
Gedragswetenschapper Jarabee

 

Square11 finalist Ignite Award 2019

Square 11 heeft deelgenomen aan de Ignite Award 2019,
georganiseerd door het Anton Jurgens Fonds.


Lees meer